Skip Navigation LinksYayım-

Yayım

  • konferansımıza gönderilen özetler gizli hakem sürecinden geçtikten sonra onay veya ret alır.

  • Onay alan makaleler özet kitabı olarak düzenlenen kitapçıkta yer alır.  Bu kitap konferans öncesi web sitesinde yayınlanır ve konferans günü katılımcılara dağıtımı yapılır.

  • Yazarlar aksini talep etmediği taktirde, konferans yerinde sunuşu yapılan tüm makaleler konferans kitabında yayımlanır.

  • konferans sonrası SSBN numarası ile basılan konferans kitabı tüm yazarlara gönderilir.

  • Arzu edenler için makalenin konferans kitabında yer almaması bildirildiği takdirde, üniversitemiz uluslararsı indexlerde taranan Kadın/woman2000 Journal for women's studies dergisinde yayım için hakem sürecine başvurulabilir. 

  • Yazarlar bu iki seçenekten birini tercih etmeli, eğer makalenin dergi sürecine girmesi talep edilecekse konferans kitabı basım sürecine girmeden önce komiteye karar bildirilmelidir.


Yayım-